O Firmie DVZ

Kilka słów o nas

Przedsiębiorstwo Techniczno - Handlowe DVZ Adam Zagrodnik korzystając ze swoich możliwości kadrowych było i jest w stanie nawiązać współpracę z wieloma uznanymi instytucjami naukowymi oraz technicznymi. Zaliczyć do nich można: Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, TÜV, UDT oraz inne towarzystwa certyfikujące i kwalifikujące. Do grona naszych klientów należy kilkaset firm produkcyjnych z całego kraju, działających w branżach: chemicznej, energetycznej, gazowniczej, górniczej, inżynieryjno-budowlanej, inżynieryjno-konstrukcyjnej i samochodowej.

Osiąganie skuteczności i efektywności w funkcjonowaniu procesów i systemów u naszych Klientów. Pomoc w uzyskaniu certyfikatów dla procesów, wyrobów, systemów i personelu Organizacji.
Współpraca z Klientami polegająca na przeprowadzaniu konsultacji, kursów i szkoleń, różnego rodzaju auditów, wdrożeń wymagań norm i aktualizacji systemów oraz bieżąca pomoc inżynieryjna i techniczna.